TBMM Sallanıyor! Yazılı soru önergesi reddedildi geri gönderildi! Çok az rastlanan bir durum

[ad_1]


TBMM Başkanlığınca, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 'kişisel bulunarak' iade edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, iddiaya konu olan durumun, soru önergesinin 'kişisel bulunduğu' için değil, 'kişisel görüş içerdiği' için iade edilmesi olduğu bildirildi.
TBMM Başkanlığından, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 'kişisel bulunarak' iade edildiği iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, soru önergelerinin iade şartlarının TBMM İçtüzüğü ile belirlendiği ve yoruma kapalı olduğu vurgulandı.
TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı maddesindeki "Yazılı soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir" hükmüne atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı maddesi, TBMM Başkanı'nın sadece İçtüzük şartlarına uygun önergeleri işleme almasını öngörmektedir. Yine TBMM İçtüzüğü'nün 97'nci maddesi de tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konulara soru önergelerinde yer verilemeyeceğini açıkça hükme bağlamıştır.
Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere soru önergesi kurumunun amacı, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara görev alanlarına giren konularda soru sormaları olup; kendi görüşlerini onlara iletmeleri veya kendi yorumlarını onaylatmaya çalışmaları ya da onlarla istişarelerde bulunmaları değildir.
Bu çerçevede fotoğrafı paylaşılan soru önergesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü soruları kişisel görüşler içerdiği; ayrıca muhatabına sadece istişari nitelik taşıyan sorular yönelttiği için TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 97'nci maddeleri uyarınca iade edilmiştir. Bununla birlikte iade yazısında da belirtildiği üzere, söz konusu soru önergesinin İçtüzük hükümlerine uygun şekilde değiştirilerek tekrar verilmesi halinde işleme alınmasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır."
Açıklamada, TBMM İçtüzüğü hükümlerinin, TBMM'nin çalışma usul ve esasları ile ilgili olarak herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı'nı da bağlayan hukuk kuralları olduğu belirtilerek, "Sayın milletvekilleri İçtüzük kurallarına uydukları sürece bütün yazılı soru önergeleri Başkanlığımızca işleme alınmaktadır.
Bir milletvekili tarafından milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İçtüzük hükümlerinin yok sayılmasının beklenmesi, bu beklenti gerçekleşmediğinde de suçlamalarda bulunulması hukuka ve milli iradeye saygısızlık olarak değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in soru önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 'kişisel bulunarak' iade edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, iddiaya konu olan durumun, soru önergesinin 'kişisel bulunduğu' için değil, 'kişisel görüş içerdiği' için iade edilmesi olduğu bildirildi.

[ad_2]

Haber Kaynağı: https://www.haberso.com/haber/8291069/tbmm-sallaniyor-yazili-soru-onergesi-reddedildi-geri-gonderildi-cok-az-rastlanan-bir-durum

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.