‘Ekonominin mücadelesi MB rezervleri olacak’ | Borsa Kredi

[ad_1]

Enflasyon Araştırma Grubuna göre Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki ekonomik mücadelesi, MB rezervlerinin yeniden yerine konması ve refah etkisini ortaya çıkaracak birikimin sağlaması için olacak.

Salih KAPLAN

ANKARA (Anayurt)  – Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAGrup) haftalık ekonomik analizinde, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllardaki mücadelesinin eksi seviyelere inen Merkez Bankası net rezervlerinin yeniden yerine konması ve refah etkisini ortaya çıkaracak birikimin sağlaması için olacağı dile getirildi.

ENAGrup, haftalık ekonomik analizini yayımladı. Merkez Bankası rezervlerinin ekonomik sağlığın en önemli göstergelerinden biri olduğu belirtilen analizde, swaplar dışındaki Merkez Bankasının (MB) net rezervlerinin eksi 45 ila 60 milyar dolar seviyesinde olduğu anımsatılarak kayıtlarda izi bulunamayan önemli bir meblağın da tartışmalara neden olduğu dile getirildi.

Bir ekonomide finansal piyasaların, özelde de döviz piyasasının sağlığının rezervlerin Gayrisafi Milli Hasıla içindeki payı ile cari açık ve ödemeler dengesindeki gelişmelere bağlı olduğu dile getirilen analizde, Merkez Bankası rezervlerinin olması gereken oran ve seviyeleri şu şekilde özetlendi: “Merkez Bankası rezervleri dış ticaret açığını en az 5-6 ay finanse edebilecek           seviyede olmalı, GSYH’nın en az yüzde 25’i oranında tutulmalı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlardan geri kalan cari açık ise GSYH’nın yüzde 3’ünün üzerine çıkmamalı. Dış borç ödemelerinin ihracata oranının yönetilebilir olması beklenir. Enflasyon açığı ve milli gelirin enflasyonu çok şeffaf bir şekilde yönetilmelidir.”

“MB rezervlerinin şu anki resmi, refah kaybı, onun yerine konması ve daha da önemlisi de yeni bir döviz piyasası oynaklığı ile yakından ilişkilidir” denilen analizde MB rezervlerinin olması gerektiği oranlar ve yaklaşımları göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinde önümüzdeki yılları kapsayan dönemde, en büyük mücadelenin rezervlerin yerine konması ve arkasından da     refah etkisini ortaya çıkaracak birikimin sağlaması olacağı dile getirildi. Analizde ilaveten küresel büyüme hızları ve aramalı edinmedeki zorlukları düşündüğünde bunun çok da kolay bir süreç olamayacağı vurgulandı.

[ad_2]
Haber Kaynağı: https://www.borsakredi.net/ekonominin-mucadelesi-mb-rezervleri-olacak/

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.