Global, 9 ayda 1 milyar TL geliri aştı 189,7 milyon TL FAVÖK açıkladı

[ad_1]

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) yılın ilk dokuz ayında konsolide gelirleri IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 33 artışla 1 milyar 52,0 milyon TL oldu. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 46 artışla 189,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Küresel kruvaziyer endüstrisinin kademeli olarak hizmete dönüşüyle birlikte, bu yılın sonuna kadar ana pazarların normale dönmesi bekleniyor. Mevcut rezervasyon hacmi, özellikle yazdan itibaren 2022 için bize güven veriyor. Üçüncü çeyreğin başından itibaren pandemi kısıtlamalarındaki azalmaya paralel olarak performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021’in 3. çeyreğinde ivme kazandığını gösteriyor. 2021 için güçlü bir performans sergileme yolundayız ve gelecek tahminlerimize güveniyoruz” dedi.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “Sermaye Artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, fon kullanım raporuna uygun olarak TL Bonolar (30.09.2021 itibarıyla 172,2 milyon TL ve Ekim 2021’de ilave 17,3 milyon TL) ve 31,3 milyon euro banka kredisinin geri ödemesinde kullanılmıştır. 30.09.2021 itibariyle Holding solo bazda  brüt borcun neredeyse yarı yarıya azalması, önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk dokuz ayında ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğunda yüzde 33 artışla 1 milyar 52,0 milyon TL’ye ulaştı, yıllık bazdaki büyüme gaz, enerji üretimi, madencilik ve menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kollarından kaynaklandı. 2021’in ilk 9 ayında, 2020’nin ilk 9 ayına kıyasla süren pozitif eğilim, performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021’in üçüncü çeyreğinde, Covid 19’un yavaşlayan etkisiyle ve ana işkollarında güçlenen faaliyete paralel olarak ivme kazandığını gösteriyor.

Yine aynı dönemde, Global Yatırım Holding’in amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar’ı (FAVÖK) enerji üretimi, madencilik ve menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kollarından gelen kayda değer güçlü katkı sayesinde, yüzde 46 artarak 189,7 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK, Covid 19’un yavaşlayan etkisi ve temel işlerde güçlenen aktiviteye paralel olarak 2021’in 3. çeyreğinde Grup genelinde hız kazanmaya başladı.

Yılın ilk dokuz ayında stratejik odak, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un etkisinden en iyi şekilde nasıl yalıtılacağı üzerine kuruldu. Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding, geçtiğimiz ay Danimarka’daki Kalundburg Kruvaziyer Limanı liman operasyonlarının işletilmesine yönelik olarak 20 yıl süreli ve 10 yıl ilave uzatma hakkı ile sözleşme imzalamış, böylece Kuzey Avrupa kruvaziyer pazarına da adım atmıştı. GYH gelecek dönemde, özellikle liman işletmeciliği, temiz enerji ile menkul kıymet ve varlık yönetimi gibi ana faaliyetlere yönelik yeni satın almalar ve yatırımlar yoluyla büyüme stratejisine uygun gelişmeleri izlemeye devam edecek.

 

‘Mayıs ayına kıyasla yolcu sayısı 10 kat arttı’

Sonuçları değerlendiren GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, zor geçen 1,5 yıllık dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Covid 19’un Mart 2020’de ortaya çıkmasından bu yana iş kolları üzerindeki önemli olumsuz etkileri tartıştıklarını hatırlatan Kutman, “Neyse ki bugün, küresel kruvaziyer endüstrisinin neredeyse normal bir şekilde çalışması ve kademeli olarak hizmete dönüşüyle birlikte, bu yılın sonuna kadar ana pazarların normale dönmesi bekleniyor. Mevcut rezervasyonlar talebin güçlü olduğunu ve insanların tekrar seyahat etmeye istekli olduğunu gösteriyor. Mevcut rezervasyon hacmi, özellikle yazdan itibaren 2022 için bize güven veriyor. Limanlarımızda yolcu hacmi 2021’in üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla %679 oranında artış gösterdi. Bu da Covid-19’un etkilerinin ardından kruvaziyer sektörünün eski günlerine dönmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesi. Covid-19 öncesi dönemden beri ilk kez Eylül 2021’de limanlarımızın tümüne gemi seferleri gerçekleşti; bu da limanlarımızda devam eden toparlanma sürecinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yine Eylül 2021’de, limanlarımıza yapılan seferler 2019 yılının aynı döneminin yüzde 53’ünü oluştururken, yolcu sayıları ise yüzde 30’una denk geliyor. Bu da yolcu hacminde Mayıs 2021’e kıyasla 10 katlık bir artışa işaret ediyor. Limanlarımızın faaliyetleri ivme kazanmaya devam ederken, kruvaziyer şirketlerinin mevcut rotaları faaliyetlerde toparlanmanın devam edeceğini gösteriyor. Kruvaziyer şirketlerinin çoğunluğu 2021 yaz aylarından itibaren filolarının neredeyse tamamının seferlere dönmesini bekliyorlar” dedi.

 

‘Gelecek tahminlerimize güveniyoruz’

Üçüncü çeyreğin başından itibaren pandemi kısıtlamalarındaki esnemeye paralel olarak performanstaki iyileşmenin Grup genelinde 2021’in 3. çeyreğinde ivme kazandığını söyleyen Kutman, şöyle devam etti: “Daha spesifik olarak; liman işletmeciliği iş kolumuzun yalnızca üçüncü çeyrekteki gelir üretimi, yılın ilk yarısındaki gelir üretimini oldukça geride bıraktı. Ayrıca, Covid 19’un yavaşlayan etkisi sayesinde liman işletmeciliği iş kolumuzun üçüncü çeyrekte yeniden pozitif FAVÖK üretmeye başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum. 2021 yılının ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarımız toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. 2021 için güçlü bir performans sergileme yolundayız ve gelecek tahminlerimize güveniyoruz.”

 

‘Net faiz giderlerini önemli ölçüde azalacak’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise “Bilindiği gibi Grup’un ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, pozitif serbest nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Grup ayrıca üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya, yenilikçi ve öncü çalışmalara imza atmaya ve faaliyet gösterdiği her alana değer katmaya devam edecektir. 2021 için net borcumuzu hızla düşürmeye devam etmeyi hedefledik ve bu hedefe doğru bugüne kadar iyi bir ilerleme kaydettik. Bu odaklanma doğrultusunda, GYH’ye toplam 487.180.209.05 TL fon girişi ile GYH’nin sermaye artırım sürecini üçüncü çeyrekte tamamladık. Sermaye Artırımından sağlanan fonların toplam tutarı, TL Bonolar (30.09.2021 itibarıyla 172,2 milyon TL ve Ekim 2021’de ilave 17,3 milyon TL) ve fon kullanım raporuna uygun olarak 31,3 milyon euro banka kredisinin geri ödemesinde kullanılmıştır. 30.09.2021 itibariyle holding solo bazda brüt borcun neredeyse yarı yarıya azalması, önümüzdeki çeyreklerde net faiz giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır” diye konuştu.

 

Naturelgaz borcu sıfırlayıp, artıya geçti

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu sürdürerek yılın ilk dokuz ayında yüzde 14 artışla 139,2 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde şehir gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devralınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 24 artarak 403,6 milyon TL’ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması ve şehir gazı satışlarındaki büyüme etkili oldu.

Bu dönemde, gaz iş kolunun FAVÖK’ü yüzde 9 daralma ile 66,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjındaki yıllık bazda yüzde 10 artışa rağmen, inorganik büyüme kaynaklı tesis giderlerinin artmasının yanı sıra halka açılma nedeniyle gerçekleşen tek seferlik giderlerin etkisi ile operasyonel giderlerde artış oldu. Naturelgaz’ın 2020 yılı sonunda 85,5 milyon TL olan net borcu, halka arzdan elde edilen gelirler nedeniyle 2021’in üçüncü çeyreği itibarıyla pozitif 40 milyon TL net nakite dönüşmüştür.

 

Kruvaziyerler sefere başladı, liman iş kolu pozitife döndü

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC 12 ve Ocak 2021’de satılan Port Akdeniz etkisi hariç) yüzde 19 artışla 157,1 milyon TL olurken, FAVÖK tarafında (2020 ilk dokuz ayı için negatif 7,3 milyon TL kara kıyasla) 21,5 milyon TL zarar açıklandı. 2020 ilk dokuz ay rakamları konsolidasyona ilk kez katılan Nassau ve Antigua’daki liman rakamlarıyla olumlu etkilenmişti. Seyahat kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesi ve sefere dönen kruvaziyer gemi sayısındaki artış nedeniyle Covid 19’un yavaşlayan etkisine paralel olarak, Liman iş kolu geliri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık üç katına çıkarak 82,5 milyon TL’ye ulaştı.

Liman iş kolu 2020’nin 3. çeyreğindeki negatif 17,1 milyon TL’ye (Antalya hariç) kıyasla 2021’in üçüncü çeyreğinde 1,2 milyon TL ile pozitif FAVÖK üretmeye başladı. Liman iş kolu 2021 üçüncü çeyreğinde memnuniyet verici gelir açıklaması, mevcut operasyonel verilerden ve güçlü talepten gelen destekle birleştiğinde, daha hızlı bir toparlanma konusundaki olumlu duruş korundu.

 

Elektrik üretiminde gelirler 248 milyon TL’ye çıktı

Ko/tri-jenerasyon ve biyokütle bazlı temiz enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolu 2021’in ilk dokuz ayında gelirlerini yüzde 31 arttırarak 247,9 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Aynı nedenden ötürü elektrik üretimi iş kolu, yıllık bazda yüzde 46 artış göstererek 95,4 milyon TL FAVÖK açıkladı.

 

Madende gelirler iki kattan fazla arttı

Maden iş kolu ise yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 42 talep büyümesine bağlı olarak 384.323 ton satış gerçekleştirdi. İş kolu yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini iki kattan fazla artırarak 120,8 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise neredeyse üç kat artırarak 43,2 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 25,1’e kıyasla yüzde 35,7 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisinde ürün satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar, güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

 

Gayrimenkulde gelirler sabit kaldı

Gayrimenkul işkolu Covid-19 etkisini hisseden bir diğer faaliyet alanı oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 22,0 milyon TL ve 7,9 milyon TL’ye kıyasla 21,9 milyon TL gelir ve 9,4 milyon TL FAVÖK ile yüzde 18 artış elde etti. Operasyonel performansta iyileşme düşen gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler karşı yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına kaynaklanmaktadır.

 

Artan işlem hacmi gelirleri yüzde 62 artırdı

Menkul kıymetler ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri yıllık bazda yüzde 62 artışla 103,7 milyon TL’ye ulaştı; FAVÖK 2,5 kat artarak 43,8 milyon TL’ye ulaştı. Olağanüstü performans, işlem hacimlerindeki artışın yanı sıra etkin maliyet yönetimine bağlanabilir.

[ad_2]

Haber Kaynağı: https://www.haberlerz.com/ekonomi/global-9-ayda-1-milyar-tl-geliri-asti-1897-milyon-tl-favok-acikladi-40075.html

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.